Med stor precision tar vi fram kalkylen för ditt nästa byggprojekt!

Vi hjälper byggentreprenörer med att ta fram kalkyler för kommande projekt.

Vi erbjuder kalkyltjänster såsom anbudskalkyler och mängdning.
Vi kan även hjälpa dig med att ta in priser från underentreprenörer för att du ska kunna lämna ett komplett färdigt anbud!

Vi levererar din kalkyl direkt till programmet Wikells Sektionsdata eller som en excel eller Pdf fil.

Vad kostar kalkylen?

Vi räknar oftast med löpande debitering med 650:-/tim + moms.
Vid större projekt lämnar vi ett fast pris och uppskattar leveranstid efter att vi tittat igenom underlaget och gjort en bedömning av tidsåtgång.

Kontakta oss på
kjell.larsson@allpax.se
eller på telefon
0733-814600

Allpax AB